PROGRAM KONFERENCJI

WYKŁADY
Łączące wiedzę teoretyczną z praktycznymi wskazówkami
dietoterapii diagnostyki suplementacji probiotykoterapii

BLOK I: DIETOTERAPIA, PROBIOTYKOTERAPIA I SUPLEMENTACJA

dr n. med.
Dominika Gier
 

1

Wszystko co musisz wiedzieć o hormonach w PCOS – jak zaplanować celowaną dietoterapię, suplementację oraz najczęstsze pytania pacjentek gabinetu dietetyka

Zespół policystycznych jajników (PCOS) stanowi najczęściej diagnozowane wśród kobiet w wieku reprodukcyjnym zaburzenie endokrynne, któremu często towarzyszy insulinooporność (IR) oraz zaburzenia poziomu androgenów, lipidowymi oraz nadciśnienie tętnicze.

Podczas tego wykładu:

 • Dowiesz się jak uregulować poziom testosteronu, estrogenów i SGHB w PCOS poprzez odpowiednią dietoterapię.
 • Wyjaśnimy jak insulina wpływa na poziomy androgenów, jak inozytole mogą pomóc w odzyskaniu równowagi hormonalnej.
 • Dowiesz się co wpływa na poziom hormonu anty-mullerowskiego (AMH) i jak w praktyce możemy poprawiać jakość komórek jajowych poprzez odpowiednie interwencje terapeutyczne
 • Przeanalizujemy, czy eliminacja nabiału w PCOS ma uzasadnienie naukowe i jak może pomóc w leczeniu zespołu policystycznych jajników.
 • Dowiesz się jak fitoestrogeny sojowe wpływają na gospodarkę hormonalną kobiet z PCOS.
 • Wyjaśnimy, dlaczego kobiety z zespołem policystycznych jajników mogą odczuwać większy głód, nawet po posiłku i co na to zaradzić.
 • Poznasz aktualne wytyczne jak powinna wyglądać podaż makro- i mikroskładników w diecie, przy konkretnych objawach towarzyszących PCOS.
 • Zdobędziesz praktyczne wskazówki dotyczące suplementacji witamin i składników aktywnych – pokażemy Ci jak dobrać odpowiednią dawkę do odchyleń w wynikach badań laboratoryjnych?

Otrzymasz narzędzia: Źródła składników odżywczych wspierających leczenie PCOS, Normy i odchylenia parametrów laboratoryjnych przydatnych w PCOS, Lista wskazówek dla pacjentek – przygotowanie do badań

 

dr hab. n. med.
Sławomira Drzymała-Czyż

2

Jak dostosować metodę leczenia Zespołu Jelita Drażliwego (IBS) u pacjentów z nietolerancjami pokarmowymi, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki?

Wielu pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego (IBS) wiąże występowanie swoich dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego ze spożywaniem pokarmów. Nietolerancje pokarmowe słabo wchłanialnych wodorowęglanów powodują objawy zbliżone do tych, jakie zgłaszają pacjenci z IBS.

Podczas tego wykładu:

 • Poznasz aktualny algorytm postępowania u pacjentów z IBS, dzięki czemu bazując na najnowszej wiedzy, kompleksowo wesprzesz pacjentów chorujących na IBS.
 • Dowiesz się jak różnicować IBS z innymi schorzeniami, aby dobrać właściwą strategię dietoterapii i skutecznie pomóc pacjentowi wyleczyć przyczynę jego dolegliwości.
 • Zdobędziesz praktyczne wskazówki, dzięki którym trafnie zidentyfikujesz które produkty wyzwalają objawy IBS u Twojego pacjenta.
 • Poznasz skuteczne strategie postępowania z pacjentami z nietolerancjami laktozy, sorbitolu, fruktozy współwystępującymi z IBS.
 • Dowiesz się jak różnicować postępowanie dietetyczne i suplementacyjne w zależności od rodzaju IBS, aby zmaksymalizować skuteczność dietoterapii.
 • Zdobędziesz najaktualniejszą wiedzę na temat zastosowania probiotyków, prebiotyków oraz synbiotyków stosowanych w IBS – dowiesz się jak dobrać odpowiedni preparat do dolegliwości pacjenta, bazując na dokładnym wywiadzie i wynikach badań laboratoryjnych
 • Otrzymasz wiedzę na temat skutecznych metod łagodzenia objawów IBS u pacjentów, z zastosowaniem substancji bioaktywnych

Otrzymasz narzędzia: Schemat dzienniczka żywieniowego dla osób z IBS, Lista zamienników produktów eliminowanych w diecie lowFODMAP

 

BLOK II: EDUKACJA ŻYWIENIOWA

Prof. dr hab.
Artur Mamcarz

3

Skuteczna dietoterapia i edukacja pacjenta z zespołem metabolicznym – kompleksowa interwencja jako warunek sukcesu terapii

Ocenia się, że wśród dorosłych mieszkańców krajów rozwiniętych 20–25% osób w średnim wieku spełnia kryteria diagnostyczne zespołu metabolicznego. Oprócz wprowadzenia prawidłowej diety, do zadań specjalistów należą także edukacja dietetyczna i motywacja pacjenta do wprowadzenia koniecznych zmian w stylu życia.

Podczas tego wykładu:

 • Dowiesz się jakie są przyczyny zespołu metabolicznego w świetle najnowszych badań
 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę jak interpretować istotne badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne) u pacjenta z zespołem metabolicznym, aby lepiej dostosować interwencję żywieniową?
 • Podpowiemy Ci czym kierować się w wyborze modelu żywieniowego u pacjenta z zespołem metabolicznym, aby dietoterapia była skuteczna
 • Pokażemy Ci jak prezentować pacjentom zasady zdrowego odżywiania i leczenia zespołu X, aby chcieli je naprawdę stosować
 • Poznasz wskazówki, dzięki którym wzmocnisz odpowiedzialność pacjenta za efektywność dietoterapii, aby była skuteczna i otrzymasz narzędzia wspierające przestrzeganie zaleceń żywieniowych i edukację pacjenta
 • Pokażemy na konkretnych przykładach jak formułować zrozumiałe, przejrzyste zalecenia żywieniowe w praktyce.

Otrzymasz narzędzia: Infografika z wytycznymi żywieniowymi dla pacjentów, Karta monitorowania postępów leczenia, Tabela norm parametrów biochemicznych i interpretacji wyników w zespole metabolicznym

 

mgr
Daria Kotek

mgr
Zuzanna Przewoźny

4

Jak zwiększyć skuteczność w osiąganiu celów terapeutycznych w insulinooporności – edukacja pacjenta w praktyce dietetyka

Wbrew pozorom leczenie insulinooporności nie należy do najtrudniejszych, ale jego efekty są mocno skorelowane od wiedzy i wytrwałości pacjenta oraz uwzględnienia przez dietetyka współwystępujących zaburzeń.

Podczas tego wykładu:

 • Dowiedz się, jak wyciągać właściwe, istotne z perspektywy dietetyka, wnioski z badań laboratoryjnych pacjentów z insulinoopornością.
 • Przeanalizujemy, który indeks - glikemiczny czy insulinowy – przekłada się na lepsze wyniki u pacjentów z IO?
 • Dowiesz się na co zwracać uwagę pacjenta podczas komponowania posiłków i otrzymasz narzędzia wspierające ich prawidłowe bilansowanie.
 • Poznasz wskazówki dotyczące dostosowywania diety w IO do rytmu biologicznego.
 • Dowiesz się, czy kolejność spożywania produktów w trakcie posiłku ma wpływ na poziom glikemii oraz w jakich przypadkach pacjentów sprawdzą się śniadania białkowo-tłuszczowe?
 • Poznasz najnowsze doniesienia o wpływie mikrobioty na insulinooporność – przedstawimy 3 mechanizmy, na drodze których mikrobiota może utrudniać leczenie IO oraz praktyczne wskazówki dietoterapii i probiotykoterapii ukierunkowane na leczenie dysbiozy
 • Podpowiemy jak zapobiegać pojawieniom się skutkom ubocznym w przypadku pacjentów stosujących metforminę, w tym niedoborom konkretnych składników odżywczych. Przedstawimy Ci konkretne wskazówki dietetyczne i suplementacyjne dla insulinoopornych.

Otrzymasz narzędzia: Tabele produktów z niskim indeksem glikemicznym i insulinowym, Wskazówki obniżania ładunku glikemicznego posiłków, Planer zdrowych nawyków, Lista szczepów probiotycznych wspierających IO

 

dr inż.
Katarzyna Okręglicka

5

Czy niskokaloryczne substancje słodzące są bezpieczne? Słodziki w świetle aktualnych danych naukowych.

Wzrost zachorowalności na różnorakie choroby dietozależne, w tym otyłość i cukrzycę, spowodował, że globalny przemysł oraz towarzystwa naukowe i specjaliści z wielu dziedzin starają się za wszelką cenę ograniczyć spożycie energii. Jedną z dróg do celu mogą być niskokaloryczne substancje słodzące (LCS).

Podczas tego wykładu:

 • Czym aspartam i acesulfam K zasłużyły na złą sławę? Fakty i mity na temat skutków spożywania w świetle aktualnych danych naukowych.
 • Metabolizowanie niskokalorycznych substancji słodzących w organizmie - na jakie metabolity rozkładają się poszczególne substancje słodzące i czy mogą być one toksyczne?
 • Bezpieczne dawki poszczególnych substancji słodzących – na czym polega procedura ustalania ADI (wielkości akceptowalnego dziennego spożycia).
 • Kontrowersje wokół wpływu słodzików na mikrobiotę – jaki jest ich faktyczny wpływ na populacje bakterii jelitowych? Jak słodziki wpływają na bakterie oraz ich interakcje z nabłonkiem jelitowym? Analiza nowych doniesień.
 • Analiza korzyści stosowania niskokalorycznych substancji słodzących w diecie świetle doniesień naukowych
 

BLOK III: PSYCHODIETETYKA I NEURODIETETYKA

Dr n. med.
Magdalena Cubała-Kucharska

6

Mózg pod presją – oś jelitowo-mózgowa z perspektywy medycznej

aburzenia osi mózgowo-jelitowej i oddziaływanie zmian mikrobioty, stanów zapalnych w jelicie oraz alergii i nietolerancji na funkcje poznawcze, koordynację i zmiany neuroprzekaźników w mózgu to obecnie jeden z najszerzej dyskutowanych tematów w medycynie.

Z tego wykładu dowiesz się:

 • jak metabolity mikrobioty jelitowej, takie jak kwas mlekowy, amoniak, oraz inne kwasy organiczne oddziaływują na mózg bezpośrednio i za pośrednictwem krążenia wątrobowo-jelitowego
 • jak neuroprzekaźniki, w tym katecholaminy, serotonina, dopamina regulują nastrój oraz odgrywają rolę w fizjologii jelit i ich potencjalną rolę w patofizjologii przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego
 • jakie znaczenie dla metabolizmu energetycznego i masy ciała pacjenta mają hormony syntetyzowane w przewodzie pokarmowym, takie grelina, PYY, GLP-1, zależny od glukozy polipeptyd insulinotropowy (GIP) i CCK
 • jaką rolę pełni nerw błędny i jego napięcie w dwukierunkowej komunikacji na osi mikrobiota-jelito-mózg i jak przewlekły stres może mieć wpływ na zarówno na stan mikrobiomu jak i na pracę jelit.
 • jak stany zapalnie jelit i wywołane przez nie zaburzenia połączeń ścisłych (tight junction) powodują odpowiedź zapalną w mózgu indukując zachowania chorobowe.

Otrzymasz narzędzia: Wskazówki diagnostyki funkcjonowania osi – mózgowo jelitowej, Wytyczne diety, suplementacji i zmiany stylu życia w celu modyfikacji pracy jelit jak i funkcjonowania mózgu. Przykłady praktyczne.

 

mgr
Karolina Gruszecka

7

Gdy pacjent nie trzyma się zaleceń – skuteczne strategie psychodietetyczne zwiększające realizację zaleceń żywieniowych

Praca z pacjentem niezmotywowanym lub z pacjentem z tzw. słomianym zapałem jest jedną z największych bolączek specjalistów żywienia. Nowoczesne podejście do pracy z pacjentem zakłada, że nie ma osób niezmotywowanych i że sztuka prowadzenia rozmowy z pacjentem polega na umiejętnym wydobyciu indywidualnej, wewnętrznej motywacji danej osoby.

Podczas tego wykładu:

 • Dowiesz się, jak formułować zalecenia dla pacjentów, w sposób zwiększający szansę ich wdrożenia w życie, dzięki czemu zwiększysz skuteczność swoich interwencji terapeutycznych
 • Poznasz wskazówki praktyczne, dotyczące dopasowywania metody pracy z pacjentem do poziomu jego motywacji oraz metody wzmacniania motywacji pacjenta w trakcie współpracy terapeutycznej
 • Dowiesz się jak pracować z pacjentem, kiedy jego emocje utrudniają realizację zaleceń i nie radzi sobie z pokusami żywieniowymi
 • Otrzymasz wiedzę na temat konkretnych metod wzmacniania poczucia skuteczności u pacjentów w procesie zmiany nawyków, w oparciu o praktyczne doświadczenia z gabinetu psychodietetyka
 • Zdobędziesz popartą naukowo wiedzę o tym w jaki sposób postępować z pacjentami, którzy naprzemiennie ograniczają się i objadają, będąc „całe życie na diecie”?

Otrzymasz narzędzia: Karta pracy „Wzmacnianie samoregulacji”, Karta pracy „Implementacja intencji”

WARSZTATY PRAKTYCZNE
Podczas praktycznych warsztatów specjaliści dietetyki przeprowadzą na żywo wizyty z prawdziwymi pacjentami oraz omówią szczegółowo postępowanie w trudnych przypadkach pacjentów z gabinetu dietetyka. Podczas warsztatu otrzymasz cenne wskazówki i wiedzę, którą bez problemu przełożysz na swoją pracę z pacjentami.

mgr
Monika Gackowska

1

Przywracanie neurorównowagi – jak skutecznie wspierać zdolności poznawcze i sprawność umysłową poprzez dietę i suplementację?

Związek diety z funkcjonowaniem naszego układu nerwowego nie podlega wątpliwościom. Istnieje wiele substancji odżywczych, które mają ogromny wpływ na to, jak efektywnie funkcjonują komórki naszego mózgu i neurony zlokalizowane w całym ciele. Znajomość fizjologii człowieka pozwala lepiej zrozumieć, które składniki diety są niezbędne do generowania impulsów nerwowych i ich efektywnego przetwarzania.

 • Niesforny mózg czy brak odżywienia? Jak niedobory pokarmowe przekładają się na funkcjonowanie układu nerwowego?
 • Czy “mgła mózgowa” istnieje? Jak poprzez dietoterapię i suplementację poprawić sprawność umysłu i zwiększyć funkcje poznawcze – zastosowanie witamin, kwasów tłuszczowych i nukleotydów dietetycznych w praktyce.
 • Jak zwiększyć swoją ochronę przed wolnymi rodnikami i wspomagać redukcję stanów zapalnych poprzez dietę i suplementację?
 • Jak wspomóc układ nerwowy w szybkiej regeneracji po COVID-19 poprzez wsparcie procesu tworzenia nowych komórek? Składowe postępowania żywieniowo-suplementacyjnego.
 • Co robić, aby uchronić mózg przed neurodegeneracją? Menu dla neuronów – praktyczne wskazówki żywieniowe w prewencji chorób neurodegeneracyjnych.
 • Case study: 30 - letnia pacjentka z chorobą Hashimoto, nasilonymi objawami ze strony układu nerwowego (pamięć, koncentracja, zmęczenie) po przechorowaniu COVID - 19.
 

dr n. med.
Angelika Kargulewicz

2

Jak w praktyce przeprowadzić wywiad, zaplanować dietoterapię i edukację żywieniową u pacjenta z przerostem bakteryjnym jelita cienkiego (SIBO)?

SIBO (ang. small intestinal bacterial overgrowth), czyli przerost bakteryjny w jelicie cienkim to dokuczliwe dla pacjentów zaburzenie funkcjonowania zaburzenia przewodu pokarmowego, w których dochodzi do nadmiernego namnażania się mikroorganizmów w przewodzie pokarmowym.

 • Jak wygląda diagnostyka SIBO– przebieg testu oddechowego wodorowego w gabinecie dietetyka, jego zalety i ograniczenia.
 • Jakie objawy i dolegliwości towarzyszą pacjentom z SIBO i jak im zaradzić? Pytania, które warto zadać pacjentowi podczas wywiadu żywieniowo-zdrowotnego.
 • Jakie pokarmy w SIBO należy ograniczyć? Dieta elementarna vs. Dieta lowFODMAP – którą strategię wybrać, by skutecznie ograniczyć fermentację mikroorganizmów?
 • Jak zminimalizować ryzyko niedoborów przy eliminacji produktów, aby nie narażać pacjenta na negatywne konsekwencje zdrowotne? Czy suplementacja diety (w tym terapia probiotyczna) ma zastosowanie w terapii SIBO ?
 • Przypadek 26-letniej kobiety z SIBO oraz współistniejącą hipercholesterolemią
 

Dr n. o zdr. Wanda Baltaza

3

Dieta przyszłej mamy - co jest istotne? Realizacja zapotrzebowania na składniki pokarmowe podczas przygotowań i w trakcie ciąży, w praktyce 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dieta stosowana przed koncepcją oraz w trakcie ciąży powinna zapewnić jak najlepsze warunki dla rozwoju płodu. Jednak stosunkowo często zdarza się, że jest ona niewystarczająca dla pokrycia zapotrzebowania kobiety, co może być związane z indywidualną zdolnością organizmu do wchłaniania i metabolizowania substancji odżywczych. Niedobory żywieniowe mogą prowadzić do występowania powikłań ciąży, dlatego tak istotne jest, abyś jako dietoterapeuta dysponował usystematyzowaną, rzetelną i wolną od mitów wiedzą na temat prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży i w okresie prekoncepcji. 

 • Czego unikać, a o co należy zadbać prowadząc dietetycznie pacjentkę przygotowującą się do ciąży – czynniki żywieniowe  wpływające na płodność?
 • Jak powinna być skomponowana dieta mamy w ciąży? Jaka suplementacja jest wskazana przed i w czasie ciąży?
 • Programowanie metaboliczne (żywieniowe) w praktyce - znaczenie żywienia w okresie prekoncepcyjnym dla programowania metabolicznego płodu
 • Energia, makroskładniki, witaminy i składniki mineralne – konsekwencje ich niedoboru lub nadmiaru w ciąży
 • Efekty „programowania żywieniowego” - jak dieta w ciąży wpływa na zdrowie i rozwój dziecka?
 • Case study: Postępowanie dietetyczne z 37-letnią pacjentką przygotowującą się do ciąży, z rodzinnym obciążeniem chorobami metabolicznymi
 

GOŚĆ SPECJALNY

Prof. dr hab.

Wojciech Cichy

ORGANIZATOR:
Forum Media Sp. z o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań
REGON: 631046924
NIP: 781-15-51-223

100% merytoryki i praktyki – wskazujemy skuteczne zalecenia dietetyczne, omawiamy strategie terapeutyczne i metody leczenia, wykorzystywane przez specjalistów i ekspertów branży dietetycznej i medycznej – omawiamy metody tylko potwierdzone w praktyce, które rzeczywiście pojawiają się w gabinetach specjalistów. Podczas naszych wydarzeń prowadzimy praktyczne wykłady z ekspertami, dotyczące aktualnych problemów terapeutycznych, ich profilaktyki i leczenia, dzięki temu podejmujemy tylko najważniejsze dla Państwa zagadnienia. Stawiamy na wykładowców z wiedzą merytoryczną i doświadczeniem. Wyselekcjonowane grono prelegentów, za którymi stoją konkretne sukcesy terapeutyczne, podzieli się swoim doświadczeniem i wskazuje rozwiązania, które stosują w codziennej praktyce zawodowej. Dzięki unikalnej i praktycznej formule łączącej merytoryczne wykłady z praktycznymi warsztatami będziesz potrafił zastosować wiedzę pozyskaną podczas naszego wydarzenia w codziennym życiu i praktyce zawodowej.